top of page

Privacy

 

Post & Kornet neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in deze privacyverklaring lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan deze privacyverklaring aandacht door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met sonja@postenkornet.nl

Wie is Post & Kornet?
Post & Kornet is de vennootschap onder firma Post & Kornet VOF, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34382607.

Hoe gebruikt Post & Kornet jouw gegevens?
Wij gebruiken je gegevens alleen om contact met je op te nemen, niet voor advertentiedoeleinden. Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Post & Kornet persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Post & Kornet voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Post & Kornet worden bewaard.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie.
Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Naam, Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC)
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, KvK nummer, BTW nummer, Emailadres
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: CRM
Gegevens: Naam, E-mailadres, Locatie, Bestelgeschiedenis, Social media, Telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Sollicitatie
Gegevens: Curriculum Vitae
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
Post & Kornet heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt, en omdat Post & Kornet gegevens van andere openbare partijen (LinkedIn) heeft verkregen.

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Post & Kornet over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe doen bij Post & Kornet. Je kunt verzoeken dat Post & Kornet je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Post & Kornet te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Bezwaar maken
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Post & Kornet of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Post & Kornet te verkrijgen. Post & Kornet zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
Telkens wanneer de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Post & Kornet je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Post & Kornet
Een verzoek kan verstuurd worden naar sonja@postenkornet.nl. Post & Kornet zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Post & Kornet een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Post & Kornet je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
Je gegevens kunnen worden doorgegeven aan verwerkers, welke in ons geval zijn: Otys; onze recruitment software waar de database en ons mailsysteem op draait. Met deze verwerker hebben wij een bewerkersovereenkomst afgesloten. Het kan zijn dat Post & Kornet verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over deze privacyverklaring en de wijze waarop Post & Kornet je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar sonja@postenkornet.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Post & Kornet jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar sonja@postenkornet.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mei 2018

bottom of page